Χατζηευθυμίου Αποστολία

ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

 

Ιατρός Νευρολόγος, μέλος ΔΕΠ Ιατρικού Τμήματος ΠΘ (2000-σήμερα).

 

Εκλεγμένο μέλος σε όργανα διοίκησης του Ιατρικού Τμήματος & του ΠΘ (μέλος της ΓΣ, εκπρόσωπος για τη Σύγκλητο, αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Σπουδών),

 

Επιστημονικών Εταιρειών (Γραμματέας Ελληνική Εταιρεία Φυσιολογίας) και Συλλόγων (μέλος εξελεγκτικής επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας