Δημητριάδη Αντωνία

Δημητριάδη Αντωνία (Αντωνέλλα )

*Γενικός χειρουργός με εξειδίκευση στο Μαστό ,στο Κέντρο Υγείας Βόλου ( Πρωτοβάθμια Υγεία),με το βαθμό του διευθυντή.

*25ετή επαγγελματική εμπειρία ως χειρουργός.

*23 έτη κλινική εμπειρία στη χειρουργική μαστού.

*Μέλος του ειδικού σώματος Κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας- ΚΕΠΑ.

*Μέλος ελληνικής χειρουργικής εταιρείας μαστού -ΕΧΕΜ.

*Υπεύθυνη λειτουργίας δωρεάν απογευματινού ιατρείου ελέγχου μαστού στο δήμο Νέας Ιωνίας Βόλου το 2008.

* Κάτοχος διπλώματος διάσωσης σε ορμητικά νερά- rescue 3.

*Κάτοχος πτυχίου Εκπαιδευτή καταβάσεις φαραγγιών της Γαλλικής σχολής canyoning της Σπηλαιολογικής Ομοσπονδίας.

*Μέλος της Διασωστικής ομάδας καταβάσεις φαραγγιών της, Σπηλαιολογικής Ομοσπονδίας Ελλάδος – ΣΟΕ.