ΔΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΔΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Γεννήθηκα στον βόλο το 1959

Πτυχίο Ιατρικής Α.Π.Θ,. το 1984

Τα φοιτητικά χρόνια δραστηριοποιήθηκα έντονα, ιδιαίτερα στο Κίνημα ενάντια στον Ν.815. Το κίνημα πήρε ευρύτερες πολιτικο-κοινωνικές διαστάσεις και έμεινε γνωστό ως “ο Μάης του 68 στην Ελλάδα”

Εξειδικεύτηκα στην Καρδιολογία και το 1996, διορίστηκα Επιμελητής Β, στο Νοσοκομείο Βόλου

Το 2001 μετεκπαιδεύτηκα στην Παιδοκαρδιολογία, στο Νοσοκομείο Παίδων ‘Αγία Σοφία’, στην Αθήνα. Το 2006 μετεκπαιδεύτηκα στις “Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων”, στο Νοσοκομείο ΄”Brompton”, του Πανεπιστημίου του Λονδίνου

Από το 2009 ,ίδρυσα και λειτουργώ το “Ιατρείο Συγγενών Καρδιοπαθειών Παίδων & Ενηλίκων”, στο Νοσοκομείο Βόλου

1 /1/2016 ανέλαβα Συντονιστής Διευθυντής του Καρδιολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου Βόλου

Αναβάθμισα εκ τότε τον Τεχνολογικό εξοπλισμό του Τμήματος και το 2017 εγκαινιάστηκε το “Εργαστήριο Βηματοδοτών- Βηματοδοτικό Κέντρο”

Το 2014-2016, υπήρξα Αντιπρόεδρος και το2016-2018 Πρόεδρος της  Ελληνικής Εταιρείας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Μέλος του Επιστημονικού Συμβούλιου του Νοσοκομείου, επί σειρά ετών

Μέλος του Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, για 3 θητείες

Πρόεδρος του 1ου στην Ελλάδα Κέντρου Στήριξης Αυτιστικών Ατόμων, γνωστού ως ΚΕΣΑΑΜ του οποίου εκπόνησα και τον Οργανισμό Λειτουργίας