Ερωτηματολόγιο

Χρωματίζουμε μαζί την πόλη! Δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο γιατί οι πολίτες του Βόλου πρέπει να έχουν φωνή…Μαζί για τον Βόλο που αγαπάμε!

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο