Λευτέρης Τσέκος

ΤΣΕΚΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 

 

Συνταξιούχος ελεύθερος επαγγελματίας  (οδοντοτεχνίτης). Συμμετείχε ως ενεργός πολίτης στο συνδικαλιστικό χώρο του κλάδου του και δραστηριοποιείται στην πρωτοβουλία αλληλεγγύης Μαγνησίας