ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Συνταξιούχος ναυτικός (χειρονάκτης…) και “ΟΛΙΤΟΝ, ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΗΣ”

Δραστηριότητα: σε πολιτιστικούς φορείς (ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛ. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, κλπ) και ερευνητής τις φωτογραφικής ιστορίας της περιοχής (τρεις εκθέσεις ΠΑΛΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ με 400 φωτογραφίες στα Άνω Λεχώνια κ Άγιο Βλάση) και έπεται η ΣΥΝΕΧΕΙΑ…