Προγραμματικές θέσεις

Για τον Βόλο που ονειρευόμαστε…

ΝΕΡΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΔΕΣΠΟΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ

ΑΓΡΙΑ – ΔΡΑΚΕΙΑ