ΣΤΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΣΤΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Εξεργαζόμουνα στο Νοσοκομείο Βόλου επί 25 χρόνια. Παραιτήθηκα το 2012 και από τότε έως σήμερα οι  δράσεις μου όσον άφορα το εργασιακό κομμάτι λαμβάνουν χώρα στον ιδιωτικό τομέα. Ασχολούμαι και βρίσκομαι στο χώρο της φιλοζωίας πολύ ενεργά  πάνω από 10 χρόνια .Είμαι διαζευγμένη και έχω ένα γιο 34 ετών.