ΤΣΙΛΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΤΣΙΛΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

Σπούδασε σε επίπεδο MSc «Κοινωνική και προληπτική ιατρική» στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παρακολούθησε το Ινστιτούτο Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος υπήρξε μέλος της ομάδας εργασίας που εκπόνησε το έργο «Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα» και «Υπηρεσίες Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στην Ελλάδα» Απέκτησε εξειδίκευση στη Νοσηλευτική Χειρουργική στο Νοσοκομείο του Ευαγγελισμού.

 

Το 1997 προσχώρησε στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Λάρισας ως βοηθός εργαστηρίου. Απόκτησε πείρα στην έρευνα και στη στατιστική ανάλυση όταν εργάστηκε ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο κέντρο πρόληψης ατυχημάτων στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και έλαβε μέρος σε μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα.

 

Από το 1999 και μέχρι σήμερα εργάζεται στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια ως επικεφαλής του τμήματος προγραμματισμού και ανάπτυξης. Έχει πάνω από είκοσι χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση έργων μεγάλης κλίμακας. Έχει συμμετάσχει (σχεδιασμός, ανάπτυξη, υλοποίηση, επίβλεψη, διοίκηση) σε μεγάλο αριθμό έργων σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος. Επικεφαλής της ομάδας διαχείρισης των Ευρωπαϊκών  Χρηματοδοτήσεων. Ενεργό μέλος της ομάδας αναδιάρθρωσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγειας με τη δημιουργία των Τοπικών Ομάδων υγείας (ΤΟΜΥ). Έχει εγκρίνει και εφαρμόσει μεγάλο αριθμό προληπτικών προγραμμάτων για την υγεία, στα σχολεία και στην κοινωνία.

 

Έχει πραγματοποιήσει μια σειρά από κοινωνικές δραστηριότητες, όπως ο εμβολιασμός, σε πληθυσμούς Ρομά και άλλες ευπαθείς ομάδες. Είναι μέλος της τριμελούς επιτροπής διαχείρισης ειδικών λογαριασμών και ερευνητικών προγραμμάτων από το 2013,  στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια. Έχει διατελέσει εκλεγμένο μέλος και πρόεδρος  των συμβουλίων εργαζομένων ως και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων της 5ης ΥΠΕ επί σειρά ετών και από το 2017 είναι πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί.